Skip links

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Vibmer Mühendislik, faaliyette bulunduğu tesislerde yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.
Bu politika çerçevesinde;
 
• Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı taahhüt eder.
• Çalışanların, tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt eder.
• Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt eder.
 
Vibmer Mühendislik, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahiptir.
Home
Account
Cart
Search